Fondsen en Sponsoren

Stichting Diek
Titel Werkmanpro groot
Informatie over fondsen en sponsoren

Op dit moment worden diverse fondsen en sponsoren benaderd door Stichting Diek om de uitvoeringen van de nieuwe compositie van Ellen Dijkhuizen mogelijk te maken. Evenals de uitgave van het boek Onder de weg en over de locht met de Groningse gedichten van Jan Siebo Uffen en de druksels van Hendrik Nicolaas Werkman. Tegelijkertijd zal met het verschijnen van het boek de CD worden gepresenteerd met deze bijzondere liederencyclus.
Op deze pagina worden de fondsen en sponsoren genoemd die dit prestigieuze project willen ondersteunen.

Onderstaande fondsen hebben subsidie toegekend voor het project “Onder de weg en over de locht

De Kunstraad Groningen                                                      website Kunstraad

N.A.M.                                                                                       website NAM

Loket Leefbaarheid                                                                website Loket Leefbaarheid

Fonds voor de Landbouw in de provincie Groningen      website fondslandbouwgroningen

Stichting De Braeye

Stichting SNS Fonds Eemsmond                                          website SNSfonds Eemsmond

J.B.Scholtenfonds                                                                   website J.B.Scholtenfonds

Essent/RWE Cultuurfonds                                                     website Essent/RWE Cultuurfonds

Peter Breukinks Noodfonds
Stichting Oude Groninger Kerken                                        website Stichting Oude Groninger Kerken

Gemeente de Marne                                                              website gemeente de Marne

Gemeente Eemsmond                                                           website gemeente Eemsmond

Gemeente Winsum                                                                 website gemeente Winsum

Firma Steenhuis Piano’s en Vleugels                                   website Steenhuis

Accountantskantoor Spijk                                                     website Spijk 

Broekema Nielsen Notarissen                                              website Broekema Nielsen 

Huis van de Groninger Cultuur                                            website huisvandegroningercultuur