Pianolessen

voor jong en oud
Waarom geef ik pianoles?

Muziek maken op de piano zou ik willen omschrijven als ideaal. De piano als instrument klinkt fantastisch met zijn enorme omvang. Het uitgebreide repertoire dat voor het instrument geschreven is bestaat uit werken voor pianosolo maar ook kamermuziek zoals duo’s, pianotrio’s en kwartetten of soloconcerten met orkest.

Het geven van pianoles gaat behalve om mooi te leren pianospelen ook om het bewust maken van muzikale aspecten die nodig zijn zodat de leerling zich muzikaal kan uiten op de piano.
Gedacht wordt aan bv. het leren luisteren, het ontwikkelen van het innerlijk voorstellingsvermogen, en de motorische ontwikkeling.
Om dit alles onder handbereik te krijgen vind ik dat ik mij als docent in de leerling moet verplaatsen zodat ik de leerling bereik. Daardoor wordt mogelijk dat wat ik wil overbrengen ook daadwerkelijk bij de leerling landt. Dan kan hij of zij zich de leerstof eigen maken en er plezier aan beleven. We maken immers muziek om ervan te genieten en de leerling voelt zich gestimuleerd om door te gaan met pianospelen.
Elke keer als ik aan het werk ga met mensen van jong tot oud komt dit proces op gang en elke les gebeuren er weer verrassende dingen en dat houdt me fris.
Ik ben werkzaam op twee locatie’s; aan de Muziekschool Oost-Groningen in Winschoten en in Zandeweer waar “De Pianoschool” gevestigd is.

Toetsen

Ellen speelt Arabesque op.18 van Robert Schumann